Regulamin

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.66400.pl
2. Sklep internetowy www.66400.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3. Sklep internetowy www.66400.pl jest prowadzony przez firmę: 66400 - RADOSŁAW KĄKOLEWSKI, ul. Sucharskiego 13/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Adres do korespondencji: 66400, ul. Sucharskiego 13/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Zakup w sklepie internetowym www.66400.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.
7. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.66400.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli.
8. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do zdjęć, opisów produktów oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie www.66400pl jest firma 66400 - RADOSŁAW KĄKOLEWSKI. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy: info@66400.pl lub telefoniczny: tel. +48 733 527 091

II. Realizacja zamówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).
2. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Dokonując zakupu w sklepie ww.66400.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.
4. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę) i jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.
5. Dostawy są realizowane na terenie Polski i obszarze Unii Europejskiej poprzez usługi Poczty Polskiej.
6. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia i wyboru formy płatności.
7. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.
9. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 10:00 do 18:00.
10. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
11. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
13. Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

III. Sposób płatności

1. Numer konta:
66400 - RADOSŁAW KĄKOLEWSKI
ul. Sucharskiego 13/8
66-400 Gorzów Wlkp.
ING 02 1050 1911 1000 0092 5308 7655

2. Klient ma do wyboru następującą formę płatności:
- wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem zamówionego towaru,
3. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.
4. Za zakupiony towar sprzedawca wystawia paragon lub fakturę jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zamówienia.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.66400.pl podane są w złotych polskich i zawierają vat (ceny brutto). Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje należy przesyłać na adres:
66400.PL
ul. Sucharskiego 13/8
66-400 Gorzów Wlkp.


DRUK REKLAMACJI: pobierz plik

2. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
- Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
- Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
4. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

V. Zwroty
1. Zwroty należy przesyłać na adres:
66400.PL
ul. Sucharskiego 13/8
66-400 Gorzów Wlkp.

DRUK ZWROTU/WYMIANY: pobierz plik

2. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.
3. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.
4. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.66400.pl
5. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.
6. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie na podstawie oryginalnego dowodu sprzedży.

VI. Wymiana

1. Adres do wysyłki:

66400.PL
ul. Sucharskiego 13/8
66-400 Gorzów Wlkp.

DRUK ZWROTU/WYMIANY: pobierz plik

2. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego produktu na inny rozmiar lub kolor w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.
4. Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki i nie może nosić śladów użytkowania. W innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.66400.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl